Допълнителен канал за восъчна основа

 Цена 0,03 лв. за брой

Рамка с хофманов уширител - със зъбна сглобка на горна и долна летва
/рамките са сковани и лепени /

Цена - 0,16 лв. за една сглобка
Цена - 0,20 лв. за две сглобки